Projekt UE

Kaja Katarzyna Urbanowska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: „Remont i przebudowa restauracji GAMBAS Seafood&Meat w Gdańsku wraz z wyposażeniem w celu dostosowania do wymagań sanitarno-epidemiologicznych spowodowanych COVID-19”

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 poprzez dostosowanie działalności restauracji GAMBAS Seafood&Meat do obowiązujących wymagań sanitarno-epidemiologicznych.

Efektem realizacji projektu będzie m.in.: podniesienie jakości infrastruktury, unowocześnienie usług oraz wzrost ich sprzedaży, zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymanie miejsc pracy

Wartość projektu: 213 229,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 184 775,23 zł

 

page1image1197069024